วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การสร้างแผนภูมิและการพิมพ์รายงาน

1. การสร้างกราฟหรือแผนภูมิ ทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง
ทำได้ 2 วิธี คือ สร้างแบบอัตโนมัติ และสร้างด้วย Chart Wizard
2. กราฟหรือแผนภูมิที่สร้างสามารถกำหนดแสดงอะไรได้บ้างจงบอกมา 3 ชนิด
ชื่อแผนภูมิ ค่ากำกับแกน X และค่ากำกับแกน Y
3. การจัดการเกี่ยวกับชีต สามารถจัดการด้านใดบ้าง
เพิ่ม ลบ ซ่อน เปลี่ยนชื่อ
4. จงอธิบายขั้นตอนการรวมเซลล์หรือผสานเซลล์
เลือกเซลล์ที่ต้องการจากนั้นใช้คำสั่ง ผสานเซลล์
5. จงเขียนขั้นตอนการสั่งพิมพ์ตารางออกทางเครื่องพิมพ์
                        1. การดูเอกสารก่อนพิมพ์ (Print Preview) เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์

                        2. จากนั้นใช้คำสั่งพิมพ์ (Print) เพื่อพิมพ์ออกทางกระดาษ

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน