วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


1. ชื่ออุปกรณ์ คีย์บอร์ด (Keyboard)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ผ่านทางแป้นพิมพ์แบบเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ดีด
 2. ชื่ออุปกรณ์ เมาส์ (Mouse)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยการบังคับตัวชี้ของเมาส์ไปที่รูปคำสั่งที่ต้องการที่แสดงอยู่บนมอนิเตอร์ และกดปุ่มของเมาส์เพื่อสั่งงาน
3. ชื่ออุปกรณ์ มอนิเตอร์(Monitor)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับแสดงผลที่ได้จากการทำงานของคอมพิวเตอร์
4. ชื่ออุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ (Printer)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ
 5. ชื่ออุปกรณ์ สแกนเนอร์ (Scanner)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับถ่ายสำเนาเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลแบบดิจิตอล
6. ชื่ออุปกรณ์ กล้องดิจิตอล (Digital Camera)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับบันทึกภาพเช่นเดียวกับกล้องถ่ายรูปทั่วไป แต่จะบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลแบบดิจิตอล
7. ชื่ออุปกรณ์ ไมโครโฟน (Microphone)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับบันทึกเสียงเช่นเดียวกับไมโครโฟนทั่วไป แต่ถ้านำไมโครโฟนนี้มาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก็สามารถบันทึกสัญญาณเสียงในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลดิจิตอลได้


8. ชื่ออุปกรณ์ เครื่องฉายภาพ (Projector)
หน้าที่การทำงาน ใช้สำหรับฉายภาพที่อยู่บนมอนิเตอร์ไปออกฉากรับภาพ ปกติจะใช้เวลาที่มีการประชุมเพื่อแสดงภาพบนมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์ให้ผู้ร่วมประชุมได้ดูไปพร้อม ๆ กัน

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน