วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลงานการจัดสถานที่ของพวกเรา..จ้า..

เก็บผลงานมาฝาก

ประชุมการใช้ระบบควบคุมผลงาน
เชิงประจักษ์ ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ
พานักศึกษาใหม่ดูงาน ณ ตลาดธนบุรี
งานเกษียณอายุราชการ ณ สวนผึ้ง
พานักศึกษาร่วมงานอาหารกลางวัน ณ กรุงเทพ
อบรม "ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ"
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 เมษายน 2553
ประชุมเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านบัญชี
ณ วท.ปทุมธานี วันที่ 22 เมษายน 2553

บรรยากาศ..การมอบใบประกาศนียบัตร..ประจำปีการศึกษา 2552บรรยากาศการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

บรรยากาศ..การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2552


3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน