วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การปรับแต่งการนำเสนอผลงาน

1. วิธีการสร้างข้อความลงในสไลด์
            การสร้างข้อความ มี 2 แบบ คือ 1. สร้างโดยใช้ Text Box 2. สร้างโดยการใช้ WordArt
1. การสร้างข้อความโดยการใช้ Text Box  เมื่อต้องการกรอบข้อความแบบปกติ ให้สร้างโดยการใช้ Text box มีขั้นตอนดังนี้
1.1 คลิกแถบริบบอลแทรก (Insert) เลือกปุ่ม Text Box
1.2 นำเมาส์คลิกวางบนสไลด์ พิมพ์ข้อมูลได้ทันที กดปุ่ม เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่
2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตกแต่ง ข้อความศิลป์ เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง
            ลักษณะรูปร่าง สี รูปแบบ ฯลฯ
3. ในการสร้างสไลด์นำเสนอทำงานร่วมกับอะไรได้บ้าง

            ทำงานกับรูปภาพและ ClipArt ทำงานกับแผนภูมิ (Chart) ทำงานกับไฟล์ภาพยนต์และไฟล์เสียง

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน