วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นข้อมูล

1. ความหมายของคำว่าไซเบอร์สเปรซ
เป็นชื่อเรียกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน
2. การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 
1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
2 สนทนาแบบออนไลน์ (Chat)
3 กระดานข่าวหรือบูเลตินบอร์ด (Bulletin Board)
4 บริการเข้าระบบระยะไกล (Telnet)
5 Skype, Net2Phone, Cattelecom.com
6 FTP (File Transfer Protocol - บริการโอนย้ายข้อมูล)
7 WWW (World Wide Web)
8 Game Online
9 Software Updating
3. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดระบบเครือข่าย
1 TCP/IP อ่านว่า ทีซีพี ไอพี
2 IP Address
3 Domain Name
4. เว็บไซด์ หมายถึงอะไร
เว็บไซต์หรือ Web site หมายถึงกลุ่มของเว็บเพจที่ถูกนำเสนออยู่ภายใต้โดเมนเนมเดียวกัน เช่นเว็บไซต์ www.se-ed.com
5. โฮมเพจ หมายถึงอะไร
โฮมเพจหรือ Home page เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์ประกอบด้วยเว็บเพจหลาย ๆ หน้าจึงมีการกำหนดหน้าแรกให้เป็นเสมือนประตูเข้าสู่เว็บไซต์เรียกว่าโฮมเพจ
6.. URL หมายถึงอะไรและมีประโยชน์อย่างไร
URL หมายถึงตำแหน่งที่ระบุเลขที่ตั้งของเว็บไซต์นั้น ๆ คือต้องพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการบนเว็บบราวเซอร์ จึงจะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้
7. เมื่อใช้สัญลักษณ์   จะทำให้หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร
ใช้เพื่อขอรับข้อมูลเว็บเพจที่ต้องการดูจากเว็บไซด์ใหม่อีกครั้ง โดยปกติจะใช้เมื่อเว็บเพจที่ต้องการดูไม่แสดงข้อมูลหรือแสดงไม่ครบอันเนื่องมาจากการสื่อสารขัดข้องชั่วขณะ
8.  เป็นสัญลักษณ์ไว้ใช้ทำอะไร และจะใช้เมื่อไร
ใช้เพื่อบันทึก URL ของเว็บเพจที่เราสนใจและต้องการย้อนกลับมาดูอีก หลังจากบันทึกไว้แล้ว เมื่อต้องการจะย้อนกลับมาเรียกดูเว็บเพจนี้อีก ก็เพียงเข้ามาเลือกที่รายชื่อในหน้าต่าง Favorites นี้เท่านั้น หน้าต่าง Favorites นี้มีความสามารถเหมือน Windows Explorer คือสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหท่ คัดลอก ย้าย เปลี่ยนชื่อหรือลบออก จึงสะดวกในการจัดการกับรายการ Favorites
9.เว็บไซด์ที่เป็นเซิร์ชเอ็นจิน
Google (http://www.google.com)
Yahoo (http://www.yahoo.com)
AltaVista (http://www.altavista.com)
MetaCrawler (http://www.metacrawler.com)
Catcha (http://www.catcha.co.th)
12. การสมัครเป็นสมาชิกอีเมล์ที่ Gmail.co.th

เข้าสู่ www.gmail.com จากนั้นสมัครเป็นสมาชิก โดยกรอกข้อมูลประวัติของตนเองตามแบบที่กำหนด 

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน