วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การใช้โปรแกรมตารางทำการ

1. จงอธิบายการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel
คลิกปุ่ม Start " All Program " Microsoft Office " Microsoft Office Excel 2007
2.อธิบายส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office Excel
ชื่อส่วนประกอบ
ความหมาย
Office Button
ปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน(สมุดงาน)
Title Bar
แถบหัวเรื่องแสดงชื่อไฟล์ที่ใช้งานในขณะนั้น
แถบ Ribbon
เป็นศูนย์ควบคุมที่จัดเตรียมเครื่องมือและคำสั่งต่างๆ
Tool Bar
แถบเครื่องมือเป็นที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้บ่อย
Formula Bar
ใช้แสดงหรือแก้ไขข้อมูลในเซลล์
Name Box
แสดงชื่อเซลล์ที่กำลังถูกเลือก
Column Heading
แสดงชื่อของหัวคอลัมน์
Row Heading
แสดงชื่อของหัวแถว
Worksheet Area
พื้นที่สำหรับใช้งาน
Sheet Tab
แสดงชื่อชีตใช้งาน
Status Bar
แถบแสดงสถานะ
Vertical / Horizontal Scroll Bar
ใช้เลื่อนดูข้อมูลด้ายบน / ล่าง, ซ้าย / ขวา
3. การลบข้อความออกจากเซลล์มีกี่วิธี อะไรบ้าง
             มี 2 วิธี คือ
1. เลือกเซลล์ที่ต้องการลบกดปุ่ม Delete  
2. ป้อนข้อมูลใหม่ลงในเซลล์เดิมข้อมูลเดิมจะถูกลบ
4. อธิบายการทำงานกับสมุดงานมีอะไรบ้าง
การสร้างสมุดงานใหม่ การบันทึกสมุดงาน การปิดสมุดงาน การเปิดสมุดงานเก่าขึ้นมาแก้ไข
5. บอกขั้นตอนการออกจากโปรแกรม Microsoft Office Excel
วิธีที่ 1 ใช้ปุ่ม Office Button 

วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มคอนโทรลเมนู  มุมบนด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน