วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การสร้างภาพเคลื่อนไหวกับงานนำเสนอ

1. ประโยชน์ของการให้เทคนิคกับสไลด์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำแผ่นสไลด์
- สามารถนำเสนอในห้องที่มีแสงสว่างน้อยได้ ไม่จำเป็นต้องทำให้ห้องมืดสนิท
- สามารถใส่ Special Effect ให้กับสไลด์ได้
- ใช้ภาพและเสียงประกอบสไลด์ได้
- สามารถตั้งเวลาในการนำเสนอได้
2. การใช้แถบ Animation กำหนดค่าอะไรให้กับสไลด์
เสียงประกอบสไลด์ กำหนดความเร็วในการเปลี่ยนสไลด์ การเปลี่ยนสไลด์
3. การกำหนด Effect ให้กับวัตถุ 
4 หมวดหมู่ คือ
1. Entrance เกี่ยวกับทางเข้า
2. Emphasis เกี่ยวกับการเน้นวัตถุ
3. Exit เกี่ยวกับทางออก
4. Motion Paths เกี่ยวกับเส้นทางในการทำเอฟเฟ็กต์
4. การกำหนดลักษณะของการนำเสนอจะต้องกำหนดดังต่อไปนี้
Start : (เริ่มแสดงวัตถุเมื่อ)
On Click คลิกเมาส์
With Previous ให้แสดงพร้อมวัตถุชิ้นก่อนหน้านี้

After Previous ให้แสดงวัตถุชิ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถกำหนดเวลาได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน